Krisehåndtering

​En hurtig
​krisehåndtering begrænser skaderne

Hvis en af dine medarbejdere eller en medarbejdergruppe har været involveret i en voldsom hændelse på jobbet, er en hurtig indsats afgørende.

Med en psykologisk debriefing tager vi forsvarligt hånd om situationen, så medarbejderne hurtigt og trygt kan vende tilbage til en almindelig hverdag.

Når medarbejderne har haft tid til at sunde sig, taler vi i fællesskab hændelsesforløbet igennem. Vi tackler de følelser, som hændelsen har vakt – for eksempel angst, vrede, utryghed eller afmagt.

En hurtig og forsvarlig debriefing forebygger sygemeldinger og psykiske mén. Samtidig styrker det medarbejderne og får gruppen til at fungere bedre fremover.

Krisens mange ansigter

At være kriseramt dækker over mange forskellige situationer, og vi kan med sikkerhed sige, at der ikke findes en person, som formår at gå gennem livet uden en eller anden form for krise.

En krise kan fx skyldes:

  • Skilsmisse

  • Sygdom

  • Fyring

  • Covid19

  • Fusion på arbejdspladsen

  • Krav til lederskabet

Fælles for disse krisesituationer er, at vi bliver sat i en situation, som på ingen måde minder om vores trygge, forudsigelige og almindelige hverdag. En hverdag, der for de fleste fyldt med gode vaner, som at stå op til sit arbejde, gå i skole, dyrke sport, se venner og familie. Altså noget der er genkendeligt.

Når tæppet bliver revet væk

Kriseramte mennesker oplever, at de bliver revet ud af deres normale kontekst og hverdag. Tæppet bliver revet væk under dem.

Hos Heydenreich Psykologerne hjælper vi med at få dig til at forstå den hændelse, du har været udsat for. Uanset om du har været truet, har mistet eller pludselig står med et ansvar, der synes uoverkommelig.

Hurtig hjælp er afgørende

Hvis en af dine medarbejdere eller en medarbejdergruppe har været involveret i en voldsom hændelse på jobbet, er en hurtig indsats afgørende.

Med en psykologisk debriefing tager vi forsvarligt hånd om situationen, så medarbejderne hurtigt og trygt kan vende tilbage til en almindelig hverdag.

Kort tid efter hændelsen, når medarbejderne har haft tid til at sunde sig, taler vi i fællesskab hændelsesforløbet igennem. Vi tackler de følelser, som hændelsen har vakt – for eksempel angst, vrede, utryghed eller afmagt.

En hurtig og forsvarlig debriefing forebygger sygemeldinger og psykiske mén. Samtidig styrkes medarbejderne til at fungere bedre som gruppe fremover.

​Hurtig hjælp er afgørende

Hvis en af dine medarbejdere eller en medarbejdergruppe har været involveret i en voldsom hændelse på jobbet, er en hurtig indsats afgørende.

Med en psykologisk debriefing tager vi forsvarligt hånd om situationen, så medarbejderne hurtigt og trygt kan vende tilbage til en almindelig hverdag.

Kort tid efter hændelsen, når medarbejderne har haft tid til at sunde sig, taler vi i fællesskab hændelsesforløbet igennem. Vi tackler de følelser, som hændelsen har vakt – for eksempel angst, vrede, utryghed eller afmagt.

En hurtig og forsvarlig debriefing forebygger sygemeldinger og psykiske mén. Samtidig styrkes medarbejderne til at fungere bedre som gruppe fremover.​

Akutte kriser

​Vold på arbejdspladsen, en ulykke eller alvorlig sygdom er eksempler på voldsomme hændelser. Rammer de din virksomhed, kræver det akut handling. Heydenreich Psykologerne har et akutberedskab, der hjælper virksomheden hele vejen gennem en akut krise.

De første svære døgn yder vi akut krisehjælp, debriefing og instruktion af ledelsen. Formålet er at bringe virksomheden sikkert gennem akutfasen.

De følgende uger sikrer vi, at der bliver fulgt op på medarbejdere med særlige behov som følge af krisen, så alle kan gå trygge på arbejde.

De kommende måneder tilbyder vi at hjælpe virksomheden med konstruktivt og omsorgsfuldt at håndtere eventuelt sygefravær og langsigtede følger af den voldsomme hændelse.

Vil du høre mere om krisehåndtering?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer.